Superhero


I think I know who you are
From the way you see right through me
I think I know who you were
I think you said that you had feelings

Yet, nothing in this world ever stopped you
Nothing in this world ever brought you down to where I am
Yeah, it's always the same and you don't anyway
And you won't anyway 'cause you don't really care

I think I know who you were
I think you said that I had problems
I think I know who you are
The way you turn green and get angry

Yet, nothing in this world ever stopped you
Nothing in this world ever brought you down to where I am
Yeah, and it's always the same and you don't anyway
And you won't anyway because you don't
But if I need a superhero I think I know just who I'll turn to

I'm here in case you're holding on
I'm here in case you're holding on
I'm here in case you're holding on
I'm here in case you're holding on

Nothing in this world ever stopped you
Nothing in this world ever brought you down to where I am
Nothing in this world ever stopped you
Nothing in this world ever brought you down to where I am

And I'm here in case you're holding on
I'm here in case you're holding on
I'm here in case you're holding on
I'm here in case you're holding onCaptcha
Widget
Piosenkę Collapsis Superhero przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Superhero, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Superhero. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Collapsis Superhero w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.