How Sweet It Is


How sweet it is to know someone like you
Someone that's glad to walk with me every step of the way
How sweet it is to know a love that's true
A love that keeps on growing stronger every day
If not for you my heart would still be a prisoner of the wind
Not knowing where to go or carying where it's been
How sweet it is not having to be afraid
How sweet it is to know you're in my arms to stay
[ fiddle ]
If not for you
How sweet it is to know you're in my arms to stayCaptcha
Piosenkę Connie Smith How Sweet It Is przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke How Sweet It Is, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki How Sweet It Is. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Connie Smith How Sweet It Is w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.