Brooklyn Kid


Well I gotta friend that lives south of town
Loves to sit and burn one down
Spin some vinyl on his stereo
Every now and then he speaks of war
One tour of duty on a foreign shore
Fightin' for his way home
Fightin' for his way home

Returnin' home to his native land
Left New York for Texas man
Quieter times were in his cards
He met a girl she met a man
Dropped to his knees and he took her hand
A simple life ain't that hard
No, a simple life ain't all that hard

A new generation on the ground
Nothin' in the world could bring him down
Flyin' like he had wings
Several years came and went
Not one of them was poorly spent
A good man's life he was chiselin'
Yeah, a good man's life he was chiselin'

Reflecting on the Viet-Cong
Uncle John's Band and a Dylan song
Smellin' like it's supper time
You know it brought a tear to his eye
The day that Jerry Garcia died
He said he was the genius of his time
Yeah, A Friend of the Devil is a Friend of Mine

Don't try to find it
Make the time
A couple of joints and a bottle of wine
You'll be glad that you did
With the Grateful Dead spinnin' round
Kick your feet back and be astound
By the life of the Brooklyn kidCaptcha
Widget
Piosenkę Cross Canadian Ragweed Brooklyn Kid przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Brooklyn Kid, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Brooklyn Kid. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cross Canadian Ragweed Brooklyn Kid w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.