Dance With The Devil


Where there is light, there is darkness
Where there is smoke, there is fire
Where there's a god, there is D-Devils!

Ladies and gentlemen!
To beat
Or not to beat
That's the question!
So

Let's kick the bass
And unchain the most mind-blowing beats from Hell!

Prepare to dance with the Devil!
And pray that you will survive!Captcha
Piosenkę D Devils Dance With The Devil przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dance With The Devil, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dance With The Devil. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę D Devils Dance With The Devil w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.