Where Do You Run


Standing at the station
Waiting for the train
I still can't believe today
You're leaving me again
One man does the cross word
And tries to pass the time
I would do the same thing
If I had mine

[Chorus]

Where do you run
When you run away from me
Where is the sun now summer's gone
Where do you run
Where do you go to be alone
Where do you run
Baby please come home

Don't you know it hurts me
When you leave this way
All that's left are angry words
I wish I didn't say,
You're a moving target
That I couldn't hit
You're the face that makes me cry
Girl I've missed it

[Chorus]

Standing at the station
Waiting for you to return
And I know by tonight
I'll b alright
I know one thing for sure
I need you more

[Chorus]Captcha
Piosenkę D-Side Where Do You Run przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Where Do You Run, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Where Do You Run. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę D-Side Where Do You Run w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.