Together We Got The Power


Pump up the volume
Cause we're going crazy
Turn up the volume
Cause we really made it

Together we got the power
Together we got the power

Now it's time again
To unpack the suitcase
Another hotel, lobby and nice dude at the frontdesk
Let's go, here we are
Get ready to show and the party starts to flow
We all know, there's a hot summer breeze in the air

Together we got the power
To turn the world upside down
And all around
Together we got the power
Keep going on all night long
So we can't be wrong

If we change our moves
And pick out the right beat
We will start to move
C'mon, we're not even close yet
We're solid, as a rock
I'm ready to show and the party starts to flow
Cause we know, there's a hot summer breeze in the air

Together we got the power
To turn the world upside down
And all around
Together we got the power
Keep going on all night long
So we can't be wrong

Together we got the power
To turn the world upside down

It feels so good and it's so amazing
Can we go on, can you face it
Come on, come on, come on

Pump up the volume
Cause we're going crazy, crazy, crazy, crazy, crazy
Turn up the volume
Cause we really made it, made it, made it, made it
We made it!

(We got the pooooooower)

Together we got the power
To turn the world upside down
And all around
Together we got the power
Keep going on all night long
So we can't be wrong

Together we got the power
To turn the world upside down
Together we got the power
Keep going on all night long
So we can't be wrong
We can't be wrongCaptcha
Piosenkę Da Buzz Together We Got The Power przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Together We Got The Power, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Together We Got The Power. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Da Buzz Together We Got The Power w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.