Is It Just Me?


I know that absence might
Make the heart grow fonder
Or is it "out of sight
Out of mind", I wonder
And do you yearn for me
When the nights grow cold
'til death us do part
To have and to hold
I wanna give you my love, my love, my love

But is it just me or am I all on my own again?
You're up at John O'Groats, I'm down in Land's End
On you I depend
I see your face
When I close my eyes
And there ain't no place
Like between your thighs
Don't want a life alone
All by myself
To honour and trust
In sickness and health
I wanna give you my love, my love, my love

But is it just me or am I all on my own again?
You're in the Taj Mahal, I'm outside Big Ben
It's driving me round the bend

Forever and ever
And ever, Amen
I wanna give you my love, my love, my love

But is it just me or am I all on my own again?
Is it just me or am I all on my own again?
You're in the Vatican, I'm in the Yemen
And it feels like the end
The endCaptcha
Piosenkę Darkness Is It Just Me? przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Is It Just Me?, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Is It Just Me?. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Darkness Is It Just Me? w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.