Subject To Change


Life is looking up again she's back where she belongs
And my old heart is on the man she was gone so long
From loneliness to happiness my life I rearrange
She won't stay but she's here today subject to change
Subject to change overnight and be gone
Free and contained the wild one must know
To love and leave and love again to her isn't strange
So for the time I'll call her mine subject to change
[ piano ]
Well I'm not proud I need her so she's welcomed anytime
But she won't stay because I know I've seen her change her mind
From me to him and back again she'll always be the same
She'll stay a while and I can smile subject to change
She'll stay a while and I can smile subject to changeCaptcha
Piosenkę Dave Dudley Subject To Change przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Subject To Change, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Subject To Change. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dave Dudley Subject To Change w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.