Perdoname Dios


God in Heaven, hear my prayer
For the suffering here below
Of the innocent and pure
And the many without hope

I am just a simple man
Still believing in a dream
Of a world that's ruled by love
Only You can intervene

Perdoname Dios
Do You hear my cry?
Perdoname Dios
Can I ask You why?

This world's cruel injustice never seems to cease?
With pity and mercy heed this prayer for peace
Perdoname, Perdoname, Perdoname Dios

I see love in many things
In the mountains and the sky
In a flower as it blooms
In a newborn baby's cry

But there are also broken hearts
Warring nations, ruined lands
Desperate families torn apart
Lord, help me to understand

Perdoname Dios
Do You hear my cry?
Perdoname Dios
Can I ask You why?

This world's cruel injustice never seems to cease?
With pity and mercy heed this prayer for peace
Perdoname, Perdoname, Perdoname Dios

Oh Lord, we need Your light
To see us through
So let it shine so bright
That it leads us back to You

This world's cruel injustice never seems to cease?
With pity and mercy heed this prayer for peace
Perdoname, Perdoname, Perdoname Dios

Perdoname DiosCaptcha
Piosenkę David Phelps Perdoname Dios przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Perdoname Dios, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Perdoname Dios. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę David Phelps Perdoname Dios w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.