That Old Gang Of Mine


Gee, but I'd give the world to see
That old gang of mine
I can't forget that old quartet
That sang 'Sweet Adeline'

Goodbye forever, old fellows and gals
Goodbye forever, old sweethearts and pals
God bless them

Gee, but I'd give the world to see
That old, old gang of mine

Gee, but I'd give the world to see
That old gang of mine
I can't forget that old quartet
That sang 'Sweet Adeline'

Goodbye forever, old fellows and gals
(Ah, goodbye)
Goodbye forever, old sweethearts and pals
God bless them

Gee, but I'd give the world, oh, to see
That old
(Gee, I really missed that old gang)
That old
(How I missed that old gang of mine)Captcha
Piosenkę Dean Martin That Old Gang Of Mine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke That Old Gang Of Mine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki That Old Gang Of Mine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dean Martin That Old Gang Of Mine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.