Can't You Tell


Mmmm, yeah, yeah

I been tryin' for a long time,
To find the combination to your heart
I been a true friend, I let you in every part of me
Still there you are sayin' you don't know,
If I'm someone you can believe
So what is it, baby, you can't chance?

Can't you tell by the way that I'm touchin' you?
Can't you tell by the way that you make me move?
I'm all caught up with the things you do
Please believe me: what else can I do?
Can't you tell I love you?
Yeah

It's like you, you you don't feel it's a big deal,
For me to put my heart and soul on the line
I got news, it's for me an' for you: yeah, I might be crazy
I don't believe you'll find anybody else,
Who will give you as much as me
Stop your second guessing girl, what's it gonna be?

Can't you tell by the way that I'm touchin' you?
Can't you tell by the way that you make me move?
I'm all caught up with the things you do
Please believe me: what else can I do?
Can't you tell I love you?
Yeah

When you hold me; when you kiss me;
When you whisper my name in the night
When you say you can't resist me,
What's left to analyse?

Can't you tell by the way that I'm touchin' you?
Can't you tell by the way that you make me move?
I'm all caught up with the things you do
Please believe me: what else can I do?

Can't you tell by the way that I'm touchin' you?
Can't you tell that you make me move?
I'm all caught up with the things you do
Please believe me: what else can I do?
Can't you tell I love you?
Oh, I love youCaptcha
Piosenkę Diamond Rio Can't You Tell przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Can't You Tell, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Can't You Tell. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Diamond Rio Can't You Tell w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.