Hear I Go Fallin'


Yeah I'm lookin'Aint' everybody lookin'
For that one of a kind, one in a million
Match made in heaven that we all know
Probably don't exist, what's that
Yeah I'm a little jaded, over it, cynical
Maybe even a litle bitter about all the chances I've missed

'Cuase I've seen it all come and go before
I'm sure I'll see it again
But if I thought for one instant it might be love
I'd be the first one jumpin' in

Chorus

Here I go fallin'
The minute love starts callin'
Here I go fallin'
For all it's worth, for better or worse
Like I've never been burned and I won't get hurt

Yeah I know it's kinda fast, I only met her last night
So what makes me think this one's gonna be any different?
Let's just say I've got a real good feeling about it
Is it meant to be? Do I think it's gonna last?
Don't ask me, I ain't going there, I ain't touching that
But I'll tell you this

Everytime I get close to her
I can't think of nothin' else
She's in every thought, every dream I ever dream
I can't stop myself

Chorus

It was sure nice talkin' to you but I really gotta run
'Cause I think I finally found her man---Here she comes

ChorusCaptcha
Piosenkę Diamond Rio Hear I Go Fallin' przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hear I Go Fallin', gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hear I Go Fallin'. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Diamond Rio Hear I Go Fallin' w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.