Tekst piosenki Dickey Lee: Don't Wanna Think About Paula

Don't Wanna Think About Paula


I thought that when we parted
I'd broken all the ties that bind
But it's been a long time since I've seen Paula
And I can't get her out of my mind

Wanna tell you now
I've got to lose my sorrow
I've got to think of tomorrow
'Cause I don't want to think about Paula anymore

We used to have some happy times
And that's what I can't forget
'Cause I keep seeing her smiling face
And I stay all upset

Can't you hear me now
I've got to lose my sorrow
Build a new dream for tomorrow
'Cause I don't want to think about Paula anymore
(Think about her any more)

I keep trying to make a start
I've got to mend this broken heart
But every time I make a gain
Someone has to speek her name

I don't care if the sun don't shine
Makes no difference to me
'Cause there ain't a thing that the weather can do
To end my misery

Can't you hear me now
I've got to lose my sorrow
I've got to think of tomorrow
'Cause I don't want to think about Paula anymore

Everybody now
I've got to lose my sorrow
I've got to think of tomorrow
'Cause I don't want to think about Paula anymoreCaptcha
Piosenkę Dickey Lee Don't Wanna Think About Paula przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Don't Wanna Think About Paula, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Don't Wanna Think About Paula. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dickey Lee Don't Wanna Think About Paula w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.