Fighting


Fighting for our lives is all we know
In the city there's no room
For the small to grow
Fast and clever and strong are we
Those rich and wealthy must know
There's no room for them and they must go
So watch outCaptcha
Widget
Piosenkę Die Kreuzen Fighting przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fighting, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fighting. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Die Kreuzen Fighting w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.