Fuckups


So why should you sit around
They say you only live once
So don't waste your life
Being some lazy slug
It's people like you that man
I can't stand
Don't be afraid of today
Get off you ass
Who cares what others say
Live for yourself and for the day
Don't be afraid to speak your mind
It's your world too
They'll take control of your brain
And change us into a human zoo
Take a chance now's the time
You really have a choice
It's people that ignore it that man
I can't standCaptcha
Piosenkę Die Kreuzen Fuckups przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fuckups, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fuckups. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Die Kreuzen Fuckups w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.