To the Hilt


Woke up - still in a dream
nothing's the same
can't pronounce my name
I open my mouth
words come out
that make no sense
for a stranger's ear
in a foreign language
in a foreign land
now I'm an alien
on a different planet
it makes it clear - I understand
we are all strangers - in a foreign land
burn the bridges
forge ahead
to the hilt
back home I feel insane
nothing's the same
except for my name
I open my mouth
words come out
that make no sense
for my lover's ear
in my native language
in my native land
I'm still the alien
on a different planet
it makes it clear - I understand
I am a stranger - in my own land
burn the bridges
forge ahead
to the hilt
Music: Engler, Altus
Lyrics: Engler, BuckCaptcha
Widget
Piosenkę Die Krupps To the Hilt przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke To the Hilt, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki To the Hilt. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Die Krupps To the Hilt w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.