Far And In Between


LA lady drives me crazy
I must confide what's on my mind
Well, I've been watching and I've been waiting
I see the signs you always lie

You wouldn't make it tough
You told me, you told me
You wouldn't break it off
You told me, you told me
You wanna fall in love!
You told me, you told me
You told me what I wanted to hear!

Every morning a different story
I smell the sex all on your breath
Well I've been down some with my bourbon
Make no mistake my heart will break

((Chorus))

Far, Far, Far and in between
Far, Far, Far and in between
OooOOooh

(((GUITAR SOLO)))

You wouldn't make it tough
You wouldn't break it off
You told me, you told me
You wanna fall in love!
You told me, you told me
You told me what I wanted to hear
You told me what I wanted to hear

You told me, you told me
You wanna fall in love
At least before you always told me

OooOOooh OooOOooh OooOOooh!Captcha
Piosenkę Diffuser Far And In Between przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Far And In Between, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Far And In Between. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Diffuser Far And In Between w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.