Long Away From Home


This one is the one that I envy
Take a look in his eyes and, you'll see the sea
We were young having fun till you broke down
Hold on by a thread dangling face down, run to leave

Do you know where to go when you get there?
Through the haze I can see only cold stares
Take all you can wrong or right
Take all you can roll the dice of your life

Could've been so much more than they're asking
Living up to someones expectations, didn't sat much
Took the wrong bus heading nowhere
Danny is a long way from home

He don't care what they say
It doesn't matter anyway
20 years from today
Danny is a long way from homeCaptcha
Piosenkę Diffuser Long Away From Home przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Long Away From Home, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Long Away From Home. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Diffuser Long Away From Home w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.