Why


No one could ever just take a chance on their lives
No one could ever just say the words on their minds
Breakdown the bulletproof lonely stare
You give whenever you're dreaming
Angels are tired of living life
Watching the way you've been treated
Six days since you were in Michigan
Hoping for someone to tell you
Those thoughtless questions that you need to know

((Chorus))

Don't ask me why
My mouth is dry
Can't find the words
My must confide
Don't ask me why
My tongue is tied
Without you here
My can't survive

She read the Robert Frost paperback in July
He wrote that sorry's so hard to say
When you're right
Breakdown the bulletproof lonely stare
You give whatever you're dreaming
Angels are tired of living life
Watching the way you've been treated
Six days since you were in Michigan
Hoping for someone to tell you
Those thoughtless questions that you need to know

((Chorus 2x))

Don'taskmewhy
Don't ask me why!Captcha
Piosenkę Diffuser Why przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Why, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Why. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Diffuser Why w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.