Garbage


As dark as dark sky and earth, dizzily mind
As sore as sore the back of the gullet, dizziness

You can't catch me, can't catch me
Can blind birds fly? They can't

I go up the blind stairs intently

Ladies and gantleman, time is over
Ladies and gantleman, please die

My child flowing down the sewer is a piece of incompetence
Can't grasp anything with my hands

Like a garbage I go back to doing

Whatever I may wish, it's weed life

Night and day at the end of the day,all day and so every day

I scream even in my dreams I want to become happy

Rosy lipstick My child laughing is a piece of incompetence
Self torture abuse die wanna forget I hate
The song game of counting petalsCaptcha
Widget
Piosenkę Dir En Grey Garbage przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Garbage, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Garbage. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dir En Grey Garbage w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.