Do You Love Me


(Spoken)

You broke my heart,
'Cause I couldn't dance
You didn't even want me around,
And now I'm back, to let you know,
I can really shake 'em down

Do you love me?
(I can really move)
Do you love me?
(I'm in the groove)
Ah,Do you love me?
(Do you love me?)
Now that I can dance,
(Dance)

Watch me now,
Oh,(work, work)
Oh, work it all baby,
(Work, work)
Well, you're drivin' me crazy,
(Work, work)
With a little bit of soul now,
(Work)

I can mash-potato,
(I can mash-potato)
And I can do the twist,
(I can do the twist)
Now tell me baby,
(Tell me baby)
Do you like it like this?
(Do you like it like this?)
Tell me,
(Tell me),
Tell me

Do you love me?
(Do you love me?)
Now, do you love me?
(Do you love me?)
Now, do you love me?
(Do you love me?)
Now that I can dance,
(Dance)

Watch me now,
Hey,(work, work)
Oh, shake it up, shake it
(Work, work),
Oh, shake 'em, shake 'em down
(Work, work),
Oh, little bit of soul now
(Work)

(Work, work),
Oh, shake it, shake it baby
(Work, work),
Oh, you're driving me crazy
(Work, work),
Oh, don't get lazy
(Work)

I can mash-potato,
(I can mash-potato)
I can do the twist,
(I can do the twist)
Well now tell me baby,
(Tell me baby)
Do you like it like this?
(Do you like it like this?)
Tell me,
(Tell me),
Tell me

Do you love me?
(Do you love me?)
Now, do you love me?
(Do you love me?)
Now, do you love me?
(Do you love me?)
(Now, now, now)

(Work, work),
Oh, I'm working hard baby
(Work, work),
Well, you're driving me crazy
(Work, work),
And don't you get lazy
(Work)

(Work, work),
Oh, hey hey baby
(Work, work),
Well, you're driving me crazy
(Work, work),
Don't you get lazy
(Work)Captcha
Piosenkę Dirty Dancing Do You Love Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Do You Love Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Do You Love Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dirty Dancing Do You Love Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.