In The Still Of The Night


In the still of the night
I held you, held you tight
'Cause I love, love you so
Promise I'll never let you go

CHORUS
In the still of the night
In the still of the night

I remember that night in May
The stars were bright above

I'll hold and I'll pray
To keep your precious love
Well before the light

Hold me again
With all your might

CHORUS

So before the light
Hold me again
With all of your might

CHORUS

In the still of the night
Ohhhh
Oooo
OoooCaptcha
Piosenkę Dirty Dancing In The Still Of The Night przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In The Still Of The Night, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In The Still Of The Night. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dirty Dancing In The Still Of The Night w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.