Find Your Way Back Home


There used to be a time
When you're the only one
That you could see
You built a wall to keep you free
You saw it all so perfectly
You divided everything
You had into a thousand parts or names
It made it easier to place the blame
But it never really was the same
But you forgot the reason why
You had to be alone to breathe
Something from your history
Or have you lost your memory?
But now it seems your baggage
Is the only thing than you can bring
You had a lie for everything
And now your world is crumbling

*Chorus
(Ah ooh)
So now you find you're on your own
You find you're on your own
(Ah ooh)
Trying to find your way back home
Trying to find your way back
You used to talk to God
But you gave up 'cause you couldn't see
Couldn't get from A to
But were you ever really listening
Enough's enough you know
But then you never really had enough
Something more to fill you up
Maybe just a smaller cup
*Chorus
You used to think that
You would never be alone
But you're losing control
You find it hard to see at all
To find your way back
*Chorus
There used to be a time
When you divided
Everything you had
You had a lie for everything
Or were you ever really listening?
You used to talk to God
But you gave up
But then you really never had enough
Or have you lost your memory?
Memory
But now you find you're on your own
To find your way back homeCaptcha
Piosenkę Dishwalla Find Your Way Back Home przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Find Your Way Back Home, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Find Your Way Back Home. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dishwalla Find Your Way Back Home w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.