Abandon


[Music & Arr Vold & Ole 1997, lyrics by Vold]

In a city of tranquilled hearts
Breathe only the thoughts I shun
You stole my ferocity
You stole my gain
Now I?m lost
in your nothingness again

My eyes have been shut
and my tongue seared to dust
My hands they tremble no more
For now as your blood is at groans
Thoughts are painted in gore

I reach for the dangger
She crawles towards the door
Tears are written in blasphemy
as thoughts are painted in gore

The blade cuts through her vivid flesh
Her screams soar through the night
My mind is forged with lunar dust
I shiver with murderous lusts

How did I merge this abandoned place
Can you see those lights ahead?
So lonely in this massive darknessCaptcha
Widget
Piosenkę Dismal Euphony Abandon przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Abandon, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Abandon. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dismal Euphony Abandon w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.