Carven


A world like this
we never before have seen
A prism in which the
shadows are all dispelled
-THE LIGHT IS SCARPENED!
ALL THAT REMAINS IS THE LIGHT
We are not so far away from home
We are leaving again
Are you the one who will bleed my tears
or will my enchantment
burst once again?
Burst under your horrific words?
We do not seek to be the source
of your spells of sadness
I seek and I find my power to
creation, deliberation to expulsion
Do not sense, but see, my falsification
While I know this, I do not longer know
All there is, the taste of blood
AS LONG AS THERE IS LIFE
THERE IS HOPE
FOR AN ENDCaptcha
Piosenkę Dismal Euphony Carven przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Carven, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Carven. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dismal Euphony Carven w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.