Psycho Path


I ride the psycho path in pain
Into the foreign shores
I'll never walk again
Just call my name and I will be your enemy
Just call my name and I won't be answering
I will be your enemy until the darkness fall
Blinded by the morning light
I'm not afraid to die
Eat my flesh and drink my soul
it's no use holding on
Feed my dreams with your own soil
Let me feel your pain
Come watch the acid sights I see
Crawling up towards me
The gods and demons serve me well
though I can't tell
Do they want me well?
I ride the psycho path to gain
The power that the sane never will obtain
Just call my name then I will be your enemy
Just call my name and I will be insaneCaptcha
Piosenkę Dismal Euphony Psycho Path przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Psycho Path, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Psycho Path. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dismal Euphony Psycho Path w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.