Python Zero


I don't mind the agony, the dying thirst or fading hunger
Mystical, the smell of fear, fire breeds the pain inside me
The horror set in me, twisted minds like roaring thunder
Come with me, catastrophy, lead me to realityCaptcha
Piosenkę Dismal Euphony Python Zero przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Python Zero, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Python Zero. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dismal Euphony Python Zero w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.