In the Glasshouse


I can see myself
in a house of glass
there's no hope
there's no past
Standing to my middle
in a lake without pain
using my hands
controlling the waves
Is it time to wake up
or time to die
in the glasshouse
Above my head
there's a light so strong
a perfect blue sky
I'm all alone
Feeling so quiet
no sound no tears
you can't touch me
I'm feeling so cleanCaptcha
Piosenkę Dive In the Glasshouse przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In the Glasshouse, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In the Glasshouse. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dive In the Glasshouse w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.