Alphabet Rap


A B C D E F G
H I J K Elementary

B is for boys BOYS!
G is for girls GIRLS!
M is for money MONEY!
X is for extacy EXTACY!

Everybody say A A!
B B!
C C!
Say D D!
E E!

F is for * cough *
I is for me, DIVINE!

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
A B C D E F G
H I J K L M N O P
Words and letters simply can't describe you
Words and letters simply can't describe you

A B C D E F G
H I J K L M N O P
Q R S and T U V
W X and Y and Z
W X and Y and Z

Z is for Zumped!Captcha
Piosenkę Divine Alphabet Rap przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Alphabet Rap, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Alphabet Rap. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Divine Alphabet Rap w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.