Kick Your Butt


chorus
I'm gonna kick your butt
With the beat and the rhythm of the buck (repeat x8)

I'm gonna knock you off your seat with a punch of the beat
I'm gonna knock your body down, gonna turn this beat around
I'm gonna slap you in the face with the beat in a public place
I'm gonna knock this sucker out, the rhythm's gonna make you shout

(chorus)

I'm gonna bully this place around with the beat and the rhythm of the sound
I'll give you all a treat, I'm gonna attack you with the beat
I'm gonna mug you with the groove, I'm gonna force your body to move
I'm gonna threaten you with some thug, I'm gonna kick you in the butt

Who's butt you gonna kick?
I'm gonna kick your butt!
I don't think you could kick my butt!
I know I could kick your butt!Captcha
Piosenkę Divine Kick Your Butt przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Kick Your Butt, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Kick Your Butt. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Divine Kick Your Butt w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.