Angel With Broken Wings


I sat down to walk with you
When life shattered you with truth
And you thought there was no use
I tried to carry you though
But you couldn't fight it
Even though you wanted to more than ever
Told the world I was your angel
Sent down to give you hope
Before then your life was shadows
Then our hearts gave the go
Oh let's go
I sat down to make you smile
When you didn't think you could
But I told you that you should
Cause you know it feels good
You know you want it
You know you need it now more than ever

I'm your angel
Ill fly with broken wings
It won't be the first time a mission incomplete
I was there when you broke down
You couldn't even talk on the phone
The tears got you choked up
And you lost your sense of hope
Yeah coming back, don't be afraid
All you have to do was make the call
I curse myself for giving up
I know it's not that easy
And I know, I know, I know I did it all
OhhhhhCaptcha
Piosenkę Divit Angel With Broken Wings przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Angel With Broken Wings, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Angel With Broken Wings. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Divit Angel With Broken Wings w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.