In Slow Foward Motion


Took your pictures out today
This look will be my last
Oh what a sound it made
As the flame erased the past

And I'll be singing melodies in the rain
Breathing steady, slowly gaining speed
And I'll see the beauty, I've missed in everything
As I watch the world go by on this night

Took your letters out as well
And read them one last time
These words that you once said
Are now a fire in my eyes?Captcha
Piosenkę Divit In Slow Foward Motion przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In Slow Foward Motion, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In Slow Foward Motion. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Divit In Slow Foward Motion w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.