Lewn Together


We are brothers, we are one
We stand together in the sun
We keep each other from the rain
When one of us bleeds, we share the pain

We've been through so much
Sewing our wounds shut
Learning to grow up
We cannot forget this love

Sometimes we break apart
But we're always together in our hearts
We can never take for granted
The ties we have createdCaptcha
Piosenkę Divit Lewn Together przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lewn Together, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lewn Together. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Divit Lewn Together w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.