Misunderstanding Maybe


I know I dont make things that easy,
Complication is my middle name,
Its nots that easy for me,
Im so afraid,
Can i say sorry?
For everything that comes along with me?
With all the disappointments,
I promise there is something worth keeping
I dont deserve you for a moment,
What exactly do you see in me?
It must be from the inside,
The surface has just deepened
Can I say Im sorry?
For everything that comes along with me,
With all the diappointments,
I promise there is something worth keeping
Im sorry, Im sorry, Im sorry!
Im sorry for the person that I could never be,
Its been so hard to show you,
The one youd like to see,
Im sorry for the weakness,
I wish I could be strong,
I hope someday that I can make up all that ive done
All ive done
So just carry on
can I say Im sorry?
For everything that comes along with me?
With all the disappointments,
I promise there is something worth keeping,
Catch me now im fallin!,
Short of everything,
Im trying to be,
And its time to notice,
I promise there is something worth keepin'Captcha
Widget
Piosenkę Divit Misunderstanding Maybe przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Misunderstanding Maybe, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Misunderstanding Maybe. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Divit Misunderstanding Maybe w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.