Sky


As I'm lying here still in my bed
A million thoughts, a hundred breaths
Too tired to fight, too sad to sleep,
Too cold to cry, too stiff to speak
Well I want out of this world I'm in
You see I'd rather die than keep on giving in
Heaven true, yeah hell a lie
So take me now up to the sky

No more tears and no more games
No more fears and no more painCaptcha
Piosenkę Divit Sky przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sky, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sky. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Divit Sky w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.