The One That's In The Green Shirt


Just another Sunday evening gathering with my friends
Like a movie scene the record screeched
Mesmerized, catching flies stuck in a dream
Who's that girl?
The one that's in the green shirt
Who's that girl?
One row up and three seats over
Who's that girl?
Well maybe I should ask her
Who's that girl?
But I don't want to get hurt
Tell me who is that girl?

Well I got her name and number
Called her up on the phone
But we all know how the story goes
And it's not a very happy endingCaptcha
Piosenkę Divit The One That's In The Green Shirt przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The One That's In The Green Shirt, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The One That's In The Green Shirt. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Divit The One That's In The Green Shirt w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.