Tomorrow


Hey how was your day?
How are you feeling?
Are you feeling ok?
Well as far as I can tell
You're looking kind of cloudy
Or is it just me?

Well it's not that easy I cannot lie
But you'll never know until you try

Are you happy today? Is the world spinning round'?
Is the sun shinning bright in your face today?
Maybe tomorrow will bring a new song to sing

I don't want to ignite
But I've got some answers
That might do you right

But it all depends
On what you're willing to give up
In your race to the endCaptcha
Widget
Piosenkę Divit Tomorrow przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tomorrow, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tomorrow. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Divit Tomorrow w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.