And So I Did


And So Did I
(Track 10 on "Dizzy Mizz Lizzy")

Little knife-edge
took a life and so did I
inner circle
she drove around and so did I

In my way
live tomorrow not today
in the rain
over and over and over again

Money's talkin'
you paid the price and so did I
like forever
it took some time and so did I

In my way
live tomorrow not today
in the rain
over and over and over again
it's never enough with a heart

At a party
you looked so strange and so did I
lonely spider
you changed your mind and so did I

In my way
live tomorrow not today
in the rain
over and over and over again
it's never enough with a heartCaptcha
Piosenkę Dizzy Mizz Lizzy And So I Did przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke And So I Did, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki And So I Did. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dizzy Mizz Lizzy And So I Did w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.