Stem/long Stem


Then go
Back
And
Infant
Icide
I cooked a [flame(?)] right downI
I tell you children i can lay right down
I say parking tickets! you're crazy, i don't
He says well, they have some outstanding warrents left on you
And they want to just solve them you know, whatever it'll be
So they take me in on a chain down to long beach
And now they lock me up in the cell behind the courtroom in long beach
While i'm awaiting to be heard on my traffic offences! parking tickets!
I paniced, i'm thinking, oh my god, man, while i'm here, what's to stop them?
I mean what's really to stop them, oh, i assumed that maybe some day
My mother would realize that i should have gotten out! yeah,
She was nice, she would have known but still, what's to stop them?
And finally they called, so, they called, oh, manscared
** Transmission 2
not a dream
We are using your brain's electrical system as a reciever
We are unable to transmit due to conscious neural interference
You are recieving this broadcast as a dream
We are transmitting from the year 1-9--Captcha
Piosenkę Dj Shadow Stem/long Stem przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stem/long Stem, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stem/long Stem. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dj Shadow Stem/long Stem w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.