All We Like Sheep


All we like sheep
Have gone astray
Each of us turning
Our own separate way
We have all sinned and
Fallen short of Your glory
But Your glory is
What we desire to see
And in Your presence is
Where we long to be

Taking our sickness
Taking our pain
Jesus the sacrifice Lamb
Has been slain
He was despised
Rejected by men
He took our sin
Draw us near to you, Father
Through Jesus Your Son
Let us worship before You
Cleansed by Your blood

Chorus
O Lord show us
Your mercy and grace
Take us to Your holy place
Forgive our sin
And heal our land
We long to live
In Your presence
Once againCaptcha
Piosenkę Don Moen All We Like Sheep przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All We Like Sheep, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All We Like Sheep. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Don Moen All We Like Sheep w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.