But Not For Me


Old man sunshine, listen you
Don't you tell me dreams come true
Just try it, and I'll start a riot

Beatrice Fairfax, don't you dare
Ever tell me he will care
I'm certain, it's the final curtain

I never wanna hear
From any cheerful Pollyannas
Who tell you Fate
Supplies a mate
It's all bananas!

They're writing songs of love
But not for me
A lucky star's above
But not for me

With love to lead the way
I found more clouds of gray
Than any Broadway play
Could guarantee

I was a fool to fall
And get that way
Hi-ho, alas
And also, lack-a-day

But still I can't dismiss
The memory of his kiss
I guess he's not for meCaptcha
Piosenkę Doris Day But Not For Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke But Not For Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki But Not For Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Doris Day But Not For Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.