Everybody Loves A Lover


A GUY IS A GUY
- words and music by Oscar Brand
- adapted from the naughty World War II soldiers' song "A Gob Is A Slob"
Brand cleaned up the lyrics "A Gob Is A Slob" was based on the 1719
British song "I Went To the Alehouse (A Knave Is A Knave)"
- lyrics as recorded by Doris Day in 1951

I walked down the street like a good girl should
He followed me down the street like I knew he would
Because a guy is a guy wherever he may be
So listen and I'll tell you what this fella did to me

I walked to my house like a good girl should
He followed me to my house like I knew he would
Because a guy is a guy wherever he may be
So listen while I tell you what this fella did to me

I never saw the boy before
So nothin' could be sillier
At closer range his face was strange
But his manner was familiar

So I walked up the stairs like a good girl should
He followed me up the stairs like I knew he would
Because a guy is a guy wherever he may be
So listen and I'll tell you what this fella did to me

I stepped to my door like a good girl should
He stopped at my door like I knew he would
Because a guy is a guy wherever he may be
So listen while I tell you what this fella did to me

He asked me for a good-night kiss
I said, "It's still good day"
I would have told him more except
His lips got in the way

So I talked to my ma like a good girl should
And Ma talked to Pa like I knew she would
And they all agreed on a married life for me
The guy is my guy wherever he may be

So I walked down the aisle like a good girl should
He followed me down the aisle like I knew he would
Because a guy is a guy wherever he may be
And now you've heard the story of what someone did to me

And that's what he did to meCaptcha
Piosenkę Doris Day Everybody Loves A Lover przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Everybody Loves A Lover, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Everybody Loves A Lover. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Doris Day Everybody Loves A Lover w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.