Secret Love


Once I had a secret love
That lived within the heart of me
All too soon my secret love
Became impatient to be free

So I told the friendly star
The way that dreamers often do
Just how wonderful you are
And why I'm so in love with you

Now I should it from the highest hills
Even told the golden daffodils
At last my heart's an open door
And my secret love's no secret anymore

(Repeat *)Captcha
Piosenkę Doris Day Secret Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Secret Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Secret Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Doris Day Secret Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.