Tea For Two


Oh, honey
Picture me upon your knee
With tea for two and two for tea
Just me for you and you for me alone

Nobody near us to see us or hear us
No friends or relations on weekend vacations
We won't have it known, dear
That we own a telephone, dear

Day will break and I'll awake
And start to bake a sugar cake
For you to take, for all the boys to see
(Oh, darling)

We will raise a family
A boy for you and a girl for me
Can't you see how happy we will be?

Picture you upon my knee
Tea for two and two for tea
Me for you and you for me alone

Nobody near us to see us or hear us
No friends or relations on weekend vacations
We won't have it known, dear
That we own a telephone, dear

Day will break and I'm gonna wake
And start to bake a sugar cake
For you to take, for all the boys to see

We will raise a family
A boy for you and a girl for me
Oh, can't you see how happy we will be?
(How happy we will be?)Captcha
Widget
Piosenkę Doris Day Tea For Two przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tea For Two, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tea For Two. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Doris Day Tea For Two w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.