Got It BadOpen up
Open up
Look inside
Look inside
There's something here that wasn't ever here before
Its growing and you're gonna have to shut the door
Feeling it take over, you hear your body clear
Taking all the tension, wiping out the fear
Your mouth curls to smile and eyes light up
The sun shines down on you, and you feel the luck

What is it that's happening to destroy the pain?
No matter where it is you go, you cannot see the rain

You got it bad boy
There can be no doubt
Something you didn't have before
You can't live without

Open up
Open up
Look inside
Look inside
The light is spilling out, you have to shield your eyes
Something's going on, you see behind the lies
You're the winner here, there can be no doubt
Because now you've got something you can't live without

What is it that's happening to destroy the pain?
No matter where it is you go, you cannot see the rain

You got it bad boy
There can be no doubt
Something you didn't have before
You can't live without

You've had a revolution
The spite has drained and gone
The loneliness is crumbling
Let happiness go on

You got it bad boy
There can be no doubt
Something you didn't have before
You can't live withoutCaptcha
Widget
Piosenkę Dorling Got It Bad przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Got It Bad, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Got It Bad. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dorling Got It Bad w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.