Love Song?The newest memory
The happiest of all
It's making me smile
It's making me hope
I wanna keep going
In this direction

Like a shooting star
Falling from heaven
Straight into my eyes and mind

I want to go now
And work on this happiness
Making it possible
To stay forever

The shooting star fell from heaven
And has taken over
My heart and mindCaptcha
Widget
Piosenkę Dorling Love Song? przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Love Song?, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Love Song?. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dorling Love Song? w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.