As Long As I Love


Hurt is no stranger to me and oh how well I know misery
You always hurt me and I always forgive and I'll hurt for as long as I love you
And I'll love you for as long as I live
Oh it's my fault for loving you so deeply I give you my love completely
I give you love but hurt is all you give and I'll hurt for as long as I love you
And I'll love you for as long as I live
For as long as I love you there'll be pain
Though tears come and go my love remains the same
I'll always forgive you yes you know that I will and I'll hurt for as long as I love you
And I'll love you for as long as I live
Yes I'll hurt for as long as I love you and I'll love you for as long as I liveCaptcha
Piosenkę Dottie West As Long As I Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke As Long As I Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki As Long As I Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dottie West As Long As I Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.