DC Guns


a blue, grey sky fills my head today
the drums sound softly a million miles away
i know these things all seem the same
to you it's just an endless game
i know these things all seem the same
a blue black sky you disappear in grey
what should be bitter tastes very sweet today
i know these things all seem the same
to you it's just an endless game
like dc guns fired in the rain
and if i look to you what would i find?
so many doorways closed
so many times
but i just can't believe
the world's that way
the dc guns fall silent for a day
a bad time gone
a blue sky turns to greyCaptcha
Piosenkę Down by Law DC Guns przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke DC Guns, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki DC Guns. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Down by Law DC Guns w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.