True Music


well ouch! Last night I was bitten by the bug of success
they said your record's doing great, maybe it can even do better yet
so we made a video but I must admit it wasn't me
smiles and lies from the suits and ties that light the big blue screen
well I must admit for just one day
I let all that bullshit get in the way
but I won't do it again
I just want to play true music!
Well the reviews have been great, and I thank all the scribes so sincerely
from the smallest to the biggest fanzines I love you dearly
and college radio I support with all my might
don't tell me what they say in spin cause size don't make it right
but I must admit for just one day
I let all the bullshit get in the way
but it won't happen again
I just want to play true music
so don't call me about it on the phone
don't ask me when we're going gold
i'm trying not to think about being bought and sold
well some sell millions, some sell nothing at all
and i've done well, had success and stayed true through it all
but I never did want to own my own limousine
if music had a color, I know it wouldn't be green
well I must admit for just one day
I let all that bullshit get in the way
but it won't happen again
I just want to play true music!Captcha
Widget
Piosenkę Down by Law True Music przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke True Music, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki True Music. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Down by Law True Music w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.