Elusive Drug


I'll be a life size
cutout of all your faults
open up your wounds
I will be the salt

no intermission
no time to rest
this is the real thing
this is not a test

chorus
you're the elusive drug
that keeps me from myself
when I reach for you
you're healing someone else
an addiction comes so sudden
oh, it comes so sweet
the elusive drug has me beat

your the epitome of
what you hate about me
you inspire me
to be more like you

and it pleases me
to see you so frustrated
growing intimidated, agitated
cause I'm just like you

chorus

and you pick on my imperfections
and you put 'em out on show
you're well worn crown of compliments
I will never know

chorus outCaptcha
Widget
Piosenkę Doyle Damhnait Elusive Drug przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Elusive Drug, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Elusive Drug. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Doyle Damhnait Elusive Drug w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.